wall

Par idiotiem

“Idiots” sākotnēji apzīmēja cilvēku, kurš bija pārāk aizrāvies ar sevi un ignorēja sabiedrības vajadzības. Laika gaitā, termins “idiots” novirzījās no tā sākotnējās egoisma nozīmes un ar to sāka apzīmēt inidivīdus ar vispārēji sliktu spriestspēju – “stulbeņus”. Mūsdienu valodā, termins “idiots” un “idiotisms” apzīmē īpašu muļķību vai stulbumu, un tā pazīmes (muļķīga vai stulba izpausme vai darbība).