Visiem, kas strādā Nīderlandē legāli, jāmaksā ienākumu nodoklis (inkomstenbelasting). Nodokļu ienākumi ir valsts budžeta galvenais ienākumu avots, lai gan nevienam tie nepatīk, diemžēl, valsts nevarētu darboties bez tiem. Skatoties uz nodokļu sistēmu Nīderlandē, var likties biedējoši, redzot visaugstāko nodokļa likmi – 52% apmērā, taču nodokļu likumā paredzēts, lai pārāk daudz cilvēkiem tas nebūtu jāmaksā. Šeit, tāpat kā Amerikas Savienotajās Valstīs, ir progresīvā nodokļu sistēma, kā arī nodokļu likums paredz vairākus nodokļu atvieglojumus, kas pieļauj nodokļu samazinājumu. Nīderlandē iedzīvotāju ienākumu nodokļa summa katram atkarīga no ienākumu veida un apmēra.

Nīderlandē ir trīs ienākumu veidi, kas apliekami ar nodokli. Katram no tā ir atšķirīga nodokļu likme, kas katru gadu var mainīties:

I kategorija (box 1) galvenokārt sastāv no darba samaksas, ekonomiskās aktivitātes un ienākumiem no īpašuma;

II kategorija (box 2) ienākumi no līdzdalības uzņēmumos;

III kategorija (box 3) ienākumi no uzkrājumiem un ieguldījumiem.

Latviešiem, kas strādā Nīderlandē, vissvarīgākais faktors ir darba algas aplikšana ar ienākumu nodokli, kas pieder pie pirmās kategorijas. Šie ienākumi sevī ietver gan darba samaksu, gan jebkurus pabalstus. Tātad, box 1 attiecas uz “darba vietas un mājokļa” ienākumiem, kas sevī ietver darba algu (het belastbare loon), uzņēmuma ienākumus, piemēram, Nīderlandē ir populāri vienas personas uzņēmumi (winst uit onderneming), ienākumus no savu īpašumu nomas trešajām personām (inkomsten uit Eigen woning), ienākumus no alimentiem un bērnu pabalstiem, kā arī ienākumus, kas nav daļa no pamatalgas, bet, tā saucamie, “freelancers” (ārštata darbinieki, kuru darbības pamatā ir līgumi), vai ienākumus, piemēram, no darbiem, kas aizsargāti ar autortiesībām. Vienkāršāk sakot, box 1 iekļauti visi standarta ienākumi, kas gūti no darba – pastāvīgs darbs, līgums uz noteiktu laiku, līgums par gabaldarbu, ienākumi no nomas vai saņemtajiem pabalstiem (apliekamiem ar nodokli).

Darba devēji Holandē ietur ienākumu nodokli un pensijas apdrošināšanu (loonbelasting/premie volksverzekeringen vai loonheffing/premie volksverzekeringen), sākot jau ar pirmo algu. Pēc tam to iemaksā vietējā nodokļu iestādē (Belastingdienst). Nodokļi tiek ieturēti avansā, atkarībā no progresīvā nodokļa likmes, tas nozīmē, ka, jo lielāki ir ienākumi, jo lielāka nodokļa likme tiek piemērota. Papildus, pastāv atšķirība arī starp dažādām vecuma grupām: nodokļu maksātāji, kas jaunāki par 65 gadiem, maksā lielākus nodokļus nekā seniori, kas vecāki par 65 gadiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka personām, kas jaunākas par 65 gadiem, liela daļa no ieturētās nodokļu summas tiek novirzīta sociālajai apdrošināšanai. Attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem pilna dzīvības apdrošināšana ir apmaksāta, valstij vairs nav nepieciešamas tik lielas iemaksas šim nolūkam.

Sekojošajā tabulā norādītas ienākumu nodokļa likmes (box 1) un invaliditātes apdrošināšana – piespiedu pensionēšanās 2012.gadā (dati no oficiālās valdības mājas lapas http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/inkomstenbelasting/):

Nodokļu slieksnis

Ienākumi

Personām līdz 65 gadu vecumam

Personām, vecākām par 65 gadiem

1

Līdz 18.945 euro

33,1%

15,2%

2

18.946 – 33.863 euro

41,95%

24,05%

3

33.864 – 56.491 euro

42%

42%

4

No 56.492 euro

52%

52%

Nodokļu progresija nozīmē, ka tiem, kas nopelna līdz 18945 euro gadā, tiek piemērots nodoklis sākot no 33,1%. No summas, kas pārsniedz iepriekšminēto summu, jāmaksā nodoklis 41.95% apmērā, utt. Aplūkojot pirmo slieksni, mēs secinām, ka teorētiski valsts kase iekasē gandrīz trešo daļu no ienākumiem. Tomēr tikai teorētiski, jo, kā jau minēts, nodokļu likums Nīderlandē paredz vairākus nodokļu atvieglojumus, kas samazina reālo nodokļu slogu.

Ņemot vērā nodokļu atvieglojumu daudzumu un citus noteikumus, var rasties nodokļu atmaksas iespēja no Nīderlandes. Darba devēji ienākumu nodokli ietur avansā un aprēķina to, izmantojot nodokļu likmi, pamatojoties uz pieņēmumu, ka darbinieks Nīderlandē strādās visu gadu ar līdzīgiem ienākumiem katru mēnesi. Šādos gadījumos, ieturētā summa ir vienāda ar nodokli, kas gada beigās jāsamaksā Belastingdienst un parasti darbiniekam nav nepieciešams veikt nodokļu maksājumus.

Tomēr, ja darbinieks nav bijis nodarbināts visu gadu, bet tikai daļu, vai, ja viņa ikmēneša ienākumi ievērojami svārstās, tad var pieteikties daļējai atmaksai vai dažreiz pat visas ieturētās summas atmaksai. Nodokļu atmaksai no Nīderlandes var pieteikties pats vai izmantot kāda specializēta uzņēmuma pakalpojumus, kas ātri un profesionāli atgūs iespējami lielāko summu – www.nodokluatgriesana.lv/holland. Pārmaksātā ienākumu nodokļa atmaksai var pieteikties par laika periodu līdz 5 gadiem.

Post Navigation